Szavazz!
More

  Az már nem igaz!

  Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl volt egy szegény ember, annak volt három fia. Egyszer a király kihirdetteti az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki előtte olyat tud mondani, amit ő el nem hisz. Meghallja ezt a szegény ember legöregebb fia, akit Péternek híttak. Kapja magát elmegy a királyhoz, megmondja a szolgának, hogy ő beszélni akar a királlyal. Már akkor annyi királyfi meg más nagy úr megfordult volt a király előtt, akik közül mindegyik a király–kisasszonyt akarta volna elvenni, mint a csillag az égen. De biz ott egy se tudott olyat mondani, amit a király el ne hitt volna. Bemegy hát Péter a királyhoz, köszön neki:

  – Jó napot adjon Isten, király uram!

  – Adjon Isten neked is, fiam! Hát mi járatban vagy?

  – Én bizony házasodni akarok, uram király!

  – Jól van, fiam, de hát aztán mire vinnéd az asszonyt?

  – Tudja az Isten! majd csak eltartanám valahogy… Az apámnak van egy háza meg egy kis földje is.

  – Elhiszem, fiam – mondja a király.

  – Aztán meg van három darab marhánk is.

  – Azt is elhiszem.

  – Most nemrégiben a tőzeg annyira meggyült az udvarunkon, hogy már nem is fértünk tőle.

  – Elhiszem.

  – Egyszer azt mondja az apánk: Fiaim, hordjátok ki ezt a dudvát arra a kis földre, majd talán használ neki valamit.

  – Elhiszem.

  – Mi aztán kihordtuk a dudvát három hétig két kocsin.

  – Elhiszem.

  – Hanem tévedésből a szomszéd földjére hordtuk mind egy szálig.

  – Elhiszem.

  – Mikor már ez is megvolt, hazamentem, megmondtam az apámnak.

  – Elhiszem.

  – Akkor aztán én, az édesapám, meg a két kisebb testvérem, úgy négyecskén kimentünk a földünkre.

  – Elhiszem.

  – Azután megfogtuk a szomszédunk földjének a négy sarkát, felemeltük, mint az abroszt szokás, és a dudvát róla a mi földünkre fordítottuk.

  – Elhiszem.

  – Azután a földünket tele szórtuk fűmaggal.

  – Elhiszem.

  – Aztán olyan sűrű erdő nőtt rajta, hogy olyat még senki sem látott.

  – Elhiszem.

  – Az apám aztán sajnálta kivágatni azokat a gyönyörű fákat, hát vett egy falka disznót.

  – Elhiszem.

  – Aztán megfogadta a felséged öregapját kanásznak…

  – Hazudsz! akaszt…! – Hanem a királynak hirtelen eszébe jutott a fogadása. Rögtön papot hívatott, a szegény ember fiával összeadta a leányát. Csaptak akkora lakodalmat, hogy hét országra szólt a híre. Még az árva gyermeknek is akkora kalácsot adtak a kezébe, mint a karom. Volt lé, meg lé, hát még a sok hús nélkül való lé!

  Gallér híján köpönyeg,

  Hazudtam, mert volt kinek.

  Magyar Gyermek- és Népmesék; Egybeállította: Radó Vilmos (második gyűjtemény)

  Ne hagyd ki